Sunday, 1 August 2021

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ – รูปภาพฟรี

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ – รูปภาพฟรี

อุทยานแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 468 ไร่ เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์

แหล่งเรียนรู้ศักยภาพและการดำเนินงานของโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืชบนพื้นที่สูง และเป็นแหล่งจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร แหล่งรวบรวมพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยภายในอุทยานจะแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น

หอคำหลวง เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในงาน เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนที่องค์กรระดับแนวหน้าของไทยร่วมแสดงการจัดสวน

สวนไทย เป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนชื้น ประกอบด้วยสวนและอาคารต่าง ๆ อีกหลายแห่ง สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นพื้นที่จัดแสดงของมิตรประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลอง โดยมีประเทศต่าง ๆ

รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนไทย 100 บาท เด็กไทย 70 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 200 บาท เด็กต่างชาติ 150 บาท

เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-18.00 น. ที่ตั้ง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 ข้อมูลการติดต่อ โทร. 0 5311 4110-5

 

ข้อมูลจาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

https://thai.tourismthailand.org

ดาวน์โหลดและใช้รูปภาพฟรี ได้ที่นี่ :>> คลิ๊กเลย!

.