Thursday, 17 June 2021

วัดมหาธาตุ พระธาตุนคร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม – รูปภาพฟรี

วัดมหาธาตุ พระธาตุนคร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม – รูปภาพฟรี

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง บนถนนสุนทรวิจิตร มีพระธาตุนครเป็นปูชนียสถาน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร โดยพระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียงจันทน์ และยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงามมาก

วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1150 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464 เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา เดิมชื่อว่า “วัดมิ่งเมือง” ต่อมาชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า “วัดธาตุ” เพราะ

1. ผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าสู่ลูกหลานฟังต่อ ๆ กันมาว่า ที่วัดมิ่งเมืองนี้มีพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ

2. ภายในวัดมิ่งเมืองนี้ มีเจดีย์ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง หลายสิบองค์

3.เจ้าเมือง ชาวบ้านแต่ก่อนนิยมสร้างธาตุเจดีย์ ไว้เป็นที่บรรจุอัฐิของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย วัดมิ่งเมืองนี้ จึงเต็มไปด้วยธาตุเจดีย์เป็นจำนวนมาก

ภายหลังเมื่อมีการสร้างพระธาตุขึ้น พระครูพนมนครคณาจารย์ ได้ทำการบันทึกเสนอขอตั้งชื่อวัดเป็น “วัดมหาธาตุพระธาตุนคร เป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 4.85 เมตร สูงประมาณ 24 เมตร มีลักษณะตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม สร้างเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 โดยพระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ๋ที่มจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และเสร็จเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 (เป็นพระธาตุที่ขุดเอาพระอรหันตธาตุ จากพระธาตุองค์เดิมมาสร้างเป็นองค์นี้) ประกอบพิธีฉลองสมโภช และบรรจุอรหันตสารีริกธาตุ วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2465

พระธาตุนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุนคร จะได้รับอานิสงส์ มีความสุขสวัสดิ์ มีความมั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง เสริมบารมี อำนาจวาสนา เป็นเจ้าคนนายคนคาถาบูชาดวงประจำวันเกิด วันเสาร์ ” โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ” โดยมีชื่อว่าชื่อคาถานารายณ์ถอดจักร ใช้ในทางถอดคุณไสย ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) และเครื่องสักการะประกอบด้วยธูป 10 ดอก เทียน 2 เล่ม พวงมาลัย ดอกไม้ ผ้าสีสม่วง น้ำอบไทย ข้าวเหนียวปิ้ง และข้าวพอง

อุโบสถวัดมหาธาตุ เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก นอกจากนี้หน้าวัดมหาธาตุมีแนวเขื่อนเลียบแม่น้ำโขง มองไปก็จะเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านในฝั่งลาว เปิดไฟสว่างไสวอยู่เหมือนกัน นับว่าการเดินทางมายังวัดแห่งนี้นั้นนอกจากจะได้สักการะพระธาตุแล้วยังได้ชมบรรยากาศที่งดงามริมโขงอีกด้วย

 

ข้อมูลจาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

https://thai.tourismthailand.org

ดาวน์โหลดและใช้รูปภาพฟรี ได้ที่นี่ :>> คลิ๊กเลย!

.