Friday, 8 December 2023

ธงชาติของประเทศต่างๆ ภาพฟรีสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์

29 Dec 2022
253

ธงชาติของประเทศต่างๆ ภาพฟรีสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่จำเป็นต้องระบุแหล่งที่มา บนเว็บไซต์ icon0.com

ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และค่านิยมของประเทศ มักจะจัดแสดงในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ การแข่งขันกีฬา และโอกาสสำคัญอื่นๆ ประเทศต่างๆ มีธงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีของตน

ตัวอย่างหนึ่งของธงชาติคือธงของสหรัฐอเมริกา มีแถบสีแดงและสีขาวแนวนอน 13 แถบ ซึ่งแสดงถึง 13 โคโลนีดั้งเดิม และสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินที่มีดาวสีขาว 50 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ 50 รัฐ ธงเป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพ ประชาธิปไตย และเสรีภาพ และมักเรียกกันว่า “ดาวและแถบ”

อีกตัวอย่างหนึ่งคือธงชาติแคนาดา มีลักษณะเป็นใบเมเปิ้ลสีแดงบนพื้นหลังสีขาว โดยมีแถบแนวตั้งสีแดงสองแถบที่ด้านใดด้านหนึ่ง ใบเมเปิลเป็นสัญลักษณ์ของความงามตามธรรมชาติของแคนาดาและเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ แถบแนวตั้งสีแดงแสดงถึงภาษาราชการ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

ธงชาติญี่ปุ่นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของธงประจำชาติ มีวงกลมสีแดงบนพื้นสีขาว ซึ่งเรียกว่าธง “ดวงอาทิตย์ขึ้น” วงกลมสีแดงแสดงถึงดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่น และพื้นหลังสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์

มีธงประจำชาติอื่น ๆ อีกมากมายจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งแต่ละอันมีการออกแบบและสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง บางส่วนของธงเหล่านี้ ได้แก่ ธงชาติสหราชอาณาจักร ซึ่งมีธงยูเนี่ยนแจ็คสีแดง ขาว และน้ำเงิน ธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งมีไตรรงค์สีน้ำเงิน ขาว และแดงอันเป็นเอกลักษณ์ และธงชาติบราซิลซึ่งมีรูป ทุ่งสีเขียวที่มีเพชรสีเหลืองขนาดใหญ่และวงกลมสีน้ำเงินที่มีดาวห้าแฉกสีขาว 27 ดวง

สรุปได้ว่า ธงชาติเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์และค่านิยมของประเทศ แต่ละประเทศมีธงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีการออกแบบและสัญลักษณ์ของตนเอง ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศ

 

#icon0 #แจก #แจกฟรี #ดาวน์โหลดฟรี #ภาพฟรี #ภาพ #ดาวน์โหลด #ฟรี #รูปภาพฟรี #รูปฟรี #แจกภาพฟรี #โหลดภาพฟรี #download #free #images #freeimages #freestockphotos #royaltyfreeimages

Download Free images ดาวน์โหลดภาพถ่ายฟรี on icon0.com