Monday, 17 May 2021

Үнэгүй QR код үүсгэгчийг бүтээсэн үнэгүй QR код үүсгэгч

Үнэгүй QR код үүсгэгчийг бүтээсэн үнэгүй QR код үүсгэгч

icon0.com/qrcode – Өөрийн үнэ төлбөргүй QR кодыг үүсгээрэй, URL, линк, текст, имэйл, байршил, утас, SMS, WhatsApp, Skype, Zoom, WI-FI, V-карт үнэгүй онлайн QR код үүсгэгч, Арга хэмжээ, PayPal, BitCoin

Үнэгүй онлайн QR код үүсгэгчийг хэрхэн үүсгэх вэ?
1. Агуулгын төрлийг сонгоно уу (URL, линк, текст, имэйл, байршил, утас, SMS, WhatsApp, Skype, Zoom, WI-FI, V-карт, Event, PayPal, BitCoin)
2. Дизайныг өөрчлөх
3. Таны QR кодыг үүсгээрэй
4. QR кодын дүрсийг хадгалах, татаж авах

” Free Online QR Code Generator by icon0.com/qrcode

.